Mã BB

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL][email protected][/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [[email protected]]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when mentioning a user.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
  Ví dụ:
  [IMG]https://forum.gocmod.com/styles/default/xenforo/xenforo-logo.png[/IMG]
  Hiển thị:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
  Trang được cho phép: ABC News, Amazon Product, Anchor, Apple Music, Audioboom, Audiomack, Bandcamp, BBC News, BitChute, Bleacher Report videos, Break, Brightcove, Castos, CBS News Video, Clyp, CNBC, CNN, CNNMoney, CodePen, Comedy Central, Coub, Dailymotion, Democracy Now!, dumpert, 8tracks, ESPN, Facebook, Falstad Circuit Simulator, Flickr, Fox News, Funny or Die, Gamespot, GameTrailers, Getty Images, Gfycat, Gifs.com, GIPHY, GitHub Gist, Global News, GoFundMe, Google Drive, Google+, Google Sheets, Hudl, Hulu, IGN, IMDb, Imgur, Indiegogo, Instagram, Internet Archive, İzlesene, JSFiddle, JW Platform, Kaltura, Kontinental Hockey League (КХЛ), Kickstarter, Libsyn, Liveleak, Livestream, Mail.Ru, Medium, Megaphone, Metacafe, Mixcloud, Mixer, MLB, MRCTV, MSNBC, National Geographic Channel, National Geographic Video, NBC News, NBC Sports, NHL Videos and Highlights, NPR, The New York Times Video, Orfium, Pastebin, Pinterest, Podbean, Prezi, Reddit threads and comments, Rumble, Rutube, Scribd, Sendvid, SlideShare, SoundCloud, Sporcle, Sportsnet, Spotify, Spreaker, Steam store, Stitcher, Straw Poll, Streamable, Streamja, Team Coco, TED Talks, Telegram, The Atlantic Video, The Guardian (obsolete), The Onion, TikTok, TMZ, TradingView, Trailer Addict, Trending Views, Tumblr, 247Sports, Twitch, Twitter, Ustream, VBOX7, Veoh, Vevo, Video Detective, Vimeo, Vine, VK, Vocaroo, Vox, Washington Post Video, Wistia, WorldStarHipHop, The Wall Street Journal Online, GameClips.io, Gamer DVR, Youku, YouTube
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
  A person đã viết:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Hiển thị:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Ví dụ:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Hiển thị:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  Ví dụ:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Hiển thị:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CHARGE=option] - Charge

  Charging users to view your content.
  Ví dụ:
  [CHARGE=5]It costs 5 credits to see this text.[/CHARGE]
  Hiển thị:
  It costs 5 credits to see this text.
 • [CLUB] - For club members

  Thông tin bên trong mã chỉ được hiển thị cho các thành viên của câu lạc bộ.
  Ví dụ:
  [CLUB]Hello World![/CLUB]
  Hiển thị:
 • [DAYS=option] - Number of days

  Số ngày kể từ ngày đăng ký trên diễn đàn mà người dùng cần để có thể xem.
  Ví dụ:
  [DAYS=5]Hello World![/DAYS]
  Hiển thị:
 • [GALLERY=option] - Gallery embed

  BB code for displaying gallery media items and albums.
  Ví dụ:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
  Hiển thị:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
 • [GROUPS=option] - For user groups

  Thẻ ẩn nội dung khỏi những người không phải là thành viên của nhóm người dùng X, Y, Z..
  Ví dụ:
  [GROUPS=2]Hello World![/GROUPS]
  Hiển thị:
  Nội dung ẩn này chỉ có thể được nhìn thấy bởi các thành viên của: Thành viên mới
 • [HIDE] - Ẩn văn bản

  Ẩn văn bản
  Ví dụ:
  [HIDE]Hello World![/HIDE]
  Hiển thị:
  Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!
 • [LIKES=option] - Number of likes

  Số lượt thích trên diễn đàn mà người dùng cần để có thể xem.
  Ví dụ:
  [LIKES=5]Hello World![/LIKES]
  Hiển thị:
 • [POSTS=option] - Number of posts

  Số lượng bài đăng trên diễn đàn mà người dùng cần để có thể xem.
  Ví dụ:
  [POSTS=5]Hello World![/POSTS]
  Hiển thị:
 • [REACTS=option] - By the reacts

  Ẩn văn bản: Cần cảm xúc để xem.
  Ví dụ:
  [REACTS=1]Hello World![/REACTS] - displayed for those who clicked the 'Like' reaction.
  Hiển thị:
  - displayed for those who clicked the 'Like' reaction.
 • [REPLY] - Ẩn cho đến khi người dùng trả lời chủ đề.

  Ẩn văn bản: Cần trả lời để xem.
  Ví dụ:
  [REPLY]Hello World![/REPLY]
  Hiển thị:
 • [REPLYANDTHANKS] - Ẩn cho tới khi trả lời và like nội dung.

  Ẩn văn bản: Cần like hoặc trả lời để xem.
  Ví dụ:
  [REPLYANDTHANKS]Hello World![/REPLYANDTHANKS]
  Hiển thị:
 • [REPLYTHANKS] - Ẩn cho tới khi người dùng trả lời hoặc like.

  Ẩn văn bản: Cần Like để xem.
  Ví dụ:
  [REPLYTHANKS]Hello World![/REPLYTHANKS]
  Hiển thị:
 • [THANKS] - Ẩn cho tới khi người dùng ấn "Thích"

  Thẻ này ẩn văn bản cho đến khi người dùng nhấp vào nút Thích trong tin nhắn.
  Ví dụ:
  [THANKS]Hello World![/THANKS]
  Hiển thị:
 • [TROPHIES=option] - Ẩn theo số lượng cúp

  Number of trophies on the forum, which the user needs to be able to view
  Ví dụ:
  [TROPHIES=5]Hello World![/TROPHIES]
  Hiển thị:
 • [USERS=option] - Ẩn cho người dùng

  Hides the text from users, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  Ví dụ:
  [USERS=Alex,John,Bryan]Hello World![/USERS]
  Hiển thị:
  Hidden text for users:
 • [USERSEXC=option] - Ẩn với một số người dùng nhất định

  Hides the text from users that are listed in the list of parameters of the BB-code.
  Ví dụ:
  [USERSEXC=Alex,John,Bryan]Hello World![/USERSEXC]
  Hiển thị:
 • [USERSID=option] - Ẩn cho người dùng theo id

  Hides the text from users by id, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  Ví dụ:
  [USERIDS=1,2,3]Hello World![/USERIDS]
  Hiển thị:
  [USERIDS=1,2,3]Hello World![/USERIDS]
 • [USERSIDEXC=option] - Ẩn cho người dùng nhất định theo id

  Hides the text from users by id that are listed in the list of parameters of the BB-code.
  Ví dụ:
  [USERSIDEXC=1,2,3]Hello World![/USERSIDEXC]
  Hiển thị:
Bên trên Bottom