• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Ẩn các mã BB

 • [HIDE] - Ẩn

  Thẻ này có thể được ánh xạ tới bất kỳ BBCodes nào ở trên. (Default - [HIDEREPLY])
  Ví dụ:
  [HIDE] Content [/HIDE]
  Hiển thị:
  Bạn phải trả lời trước khi bạn có thể xem dữ liệu ẩn chứa ở đây.
 • [HIDEREPLY] - Ẩn với trả lời

  Nội dung trong thẻ này không được hiển thị cho người dùng cho đến khi họ trả lời trong chủ đề đó.
  Ví dụ:
  [HIDEREPLY] Content [/HIDEREPLY]
  Hiển thị:
  Bạn phải trả lời trước khi bạn có thể xem dữ liệu ẩn chứa ở đây.
 • [HIDEPOSTS=option] - Ẩn bài viết

  Nội dung trong thẻ này chỉ có thể được nhìn thấy bởi những người có nhiều bài đăng hơn số lượng bài viết xác định.
  Ví dụ:
  [HIDEPOSTS=10] Content [/HIDEPOSTS]
  Hiển thị:
  Để xem nội dung ẩn này, số lượng bài đăng của bạn phải bằng 10 hoặc nhiều hơn.
 • [HIDETHANKS] - Ẩn với thanks

  Ví dụ:
  [HIDETHANKS] Content [/HIDETHANKS]
  Hiển thị:
  Để xem nội dung ẩn này, bạn phải thích nội dung này.
 • [HIDEREPLYTHANKS] - Ẩn với trả lời cảm ơn

  Ví dụ:
  [HIDEREPLYTHANKS] Content [/HIDEREPLYTHANKS]
  Hiển thị:
  Để xem nội dung ẩn này, bạn phải trả lời và thích nội dung này.
 • [HIDEREACT=option] - Ẩn với cảm xúc

  Nội dung bên trong chỉ có thể được nhìn thấy sau khi người dùng phản ứng nội dung này.
  Ví dụ:
  [HIDEREACT=1,2] Content [/HIDEREACT]
  Hiển thị:
  Để xem nội dung ẩn này, bạn phải phản ứng bằng một trong các phản ứng sau : Thích Thích, Yêu thích Yêu thích
 • [HIDEREPLYREACT=option] - Ẩn với trả lời cảm xúc

  Nội dung bên trong chỉ có thể được nhìn thấy sau khi người dùng trả lời nội dung và phản hồi nội dung này.
  Ví dụ:
  [HIDEREPLYREACT=1,2] Content [/HIDEREPLYREACT]
  Hiển thị:
  Để xem nội dung ẩn này, bạn phải phản ứng bằng một trong các phản ứng sau : Thích Thích, Yêu thích Yêu thích
 • [HIDEREPLYORREACT=option] - Ẩn với trả lời hoặc cảm xúc

  Nội dung bên trong chỉ có thể được nhìn thấy sau khi người dùng trả lời hoặc phản hồi nội dung này.
  Ví dụ:
  [HIDEREPLYORREACT=1,2] Content [/HIDEREPLYORREACT]
  Hiển thị:
  Để xem nội dung ẩn này, bạn phải trả lời hoặc phản ứng bằng một trong các phản ứng sau : Thích Thích, Yêu thích Yêu thích
 • [HIDEUSERGROUPS=option] - Hide usergroups

  xc_hide_bbcode_hide_bb_code_desc.hideusergroups
  Ví dụ:
  xc_hide_bbcode_hide_bb_code_example.hideusergroups
  Hiển thị:
  xc_hide_bbcode_hide_bb_code_output.hideusergroups
 • [HIDESHOWTOGROUPS=option] - Ẩn showtogroups

  Nội dung trong thẻ này chỉ được hiển thị cho các nhóm người dùng đã xác định.
  Ví dụ:
  [HIDESHOWTOGROUPS=userGroupIds] Content [/HIDESHOWTOGROUPS]
  Hiển thị:
  Nội dung này chỉ dành cho thành viên (nhóm: Unregistered / Unconfirmed).
 • [HIDEUSER=option] - Ẩn người dùng

  Nội dung trong thẻ này chỉ được hiển thị cho người dùng đã xác định.
  Ví dụ:
  [HIDEUSER=userIds] Content [/USER]
  Hiển thị:
  Nội dung ẩn này chỉ những thành viên sau mới có thể xem được (Người Qua Đường).
 • [HIDEGUEST] - Ẩn khách

  Nội dung của thẻ này chỉ được hiển thị cho người dùng đã đăng ký.
  Ví dụ:
  [HIDEGUEST] Content [/HIDEGUEST]
  Hiển thị:
  Bạn phải đăng ký hoặc đăng nhập để xem nội dung này.
 • [HIDEAGE=option] - Ẩn với tuổi

  Nội dung của thẻ này chỉ có thể được nhìn thấy bởi những người dùng có độ tuổi xác định.
  Ví dụ:
  [HIDEAGE=60] Content[/HIDEAGE]
  Hiển thị:
  Bạn phải đủ 60 tuổi để xem nội dung này
 • [HIDETROPHY=option] - Giấu cúp

  Nội dung trong thẻ này chỉ có thể được xem bởi những người có nhiều điểm danh hiệu hơn điểm danh hiệu đã xác định.
  Ví dụ:
  [HIDETROPHY=10] Content [/HIDETROPHY]
  Hiển thị:
  Để xem nội dung ẩn này, điểm danh hiệu của bạn phải là 10 hoặc nhiều hơn.
 • [HIDEREACTSCORE=option] - Ẩn với điểm cảm xúc

  Nội dung trong thẻ này chỉ có thể được nhìn thấy bởi những người có điểm phản ứng cao hơn điểm phản ứng đã xác định.
  Ví dụ:
  [HIDEREACTSCORE=10] Content [/HIDEREACTSCORE]
  Hiển thị:
  Để xem nội dung ẩn này, điểm phản ứng của bạn phải là 10 hoặc nhiều hơn.
Back
Bên trên