• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:)
Smile
:) :-) (:
;)
Wink
;)
:(
Frown
:(
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:confused:
Confused
:confused:
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:p
Stick out tongue
:p :P :-p :-P
:D
Big grin
:D
:eek:
Eek!
:eek: :o
:oops:
Oops!
:oops:
:rolleyes:
Roll eyes
:rolleyes:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
:cautious:
Cautious
:cautious:
:censored:
Censored
:censored:
:cry:
Crying
:cry:
:love:
Love
:love:
:LOL:
Laugh
:LOL:
:ROFLMAO:
ROFL
:ROFLMAO:
:sick:
Sick
:sick:
:sleep:
Sleep
:sleep:
:sneaky:
Sneaky
:sneaky:
(y)
Thumbs up
(y)
(n)
Thumbs down
(n)
:unsure:
Unsure
:unsure:
:whistle:
Whistling
:whistle:
:coffee:
Coffee
:coffee:
:giggle:
Giggle
:giggle:
:alien:
Alien
:alien:
:devilish:
Devil
:devilish:
:geek:
Geek
:geek:
:poop:
Poop
:poop:
Gạch
:adore:
Adore
:adore:
:after_boom:
After_boom
:after_boom:
:ah:
Ah
:ah:
:amazed:
Amazed
:amazed:
:angry:
Angry
:angry:
:bad_smelly:
Bad_smelly
:bad_smelly:
:baffle:
Baffle
:baffle:
:band:
Band
:band:
:bang:
Bang
:bang:
:bann:
Bann
:bann:
:beat_brick:
Beat_brick
:beat_brick:
:beat_plaster:
Beat_plaster
:beat_plaster:
:beat_shot:
Beat_shot
:beat_shot:
:beauty:
Beauty
:beauty:
:biggrin:
Biggrin
:biggrin:
:big_smile:
Big_smile
:big_smile:
:bike:
Bike
:bike:
:Birthday:
Birthday
:Birthday:
:boom:
Boom
:boom:
:boss:
Boss
:boss:
:brick:
Brick
:brick:
:burn_joss_stick:
Burn_joss_stick
:burn_joss_stick:
:bye:
Bye
:bye:
:byebye:
Byebye
:byebye:
:canny:
Canny
:canny:
:capture:
Capture
:capture:
:cheers:
Cheers
:cheers:
:choler:
Choler
:choler:
:confident:
Confident
:confident:
:thacmac:
Confuse
:thacmac:
:thacmacvl:
Confused
:thacmacvl:
:ngau:
Cool
:ngau:
:cool 2:
Cool 2
:cool 2:
:khoc:
Cry
:khoc:
:doublegun:
Doublegun
:doublegun:
:doubt:
Doubt
:doubt:
:dribble:
Dribble
:dribble:
:wtf:
Eek
:wtf:
:embarrassed:
Embarrassed
:embarrassed:
:feel_good:
Feel_good
:feel_good:
:fix:
Fix
:fix:
:flame:
Flame
:flame:
:frown:
Frown
:frown:
:go:
Go
:go:
:haha:
Haha
:haha:
:hang:
Hang
:hang:
:hehe:
Hehe
:hehe:
:hell_boy:
Hell_boy
:hell_boy:
:hug:
Hug
:hug:
:hungry:
Hungry
:hungry:
:lay:
Lay
:lay:
:lmao:
Lmao
:lmao:
:lol:
Lol
:lol:
:look_down:
Look_down
:look_down:
:lovemachine:
Lovemachine
:lovemachine:
:loveyou:
Loveyou
:loveyou:
:domat:
Mad
:domat:
:mage:
Mage
:mage:
:matrix:
Matrix
:matrix:
:misdoubt:
Misdoubt
:misdoubt:
:no:
No
:no:
:nosebleed:
Nosebleed
:nosebleed:
:oh:
Oh
:oh:
:ops:
Ops
:ops:
:ot:
Ot
:ot:
:phone:
Phone
:phone:
:please:
Please
:please:
:pudency:
Pudency
:pudency:
:puke:
Puke
:puke:
:rap:
Rap
:rap:
:redface:
Redface
:redface:
:rofl:
Rofl
:rofl:
:cuoideu:
Rolleyes
:cuoideu:
:runrun:
Runrun
:runrun:
:sad:
Sad
:sad:
:sexy_girl:
Sexy_girl
:sexy_girl:
:shame:
Shame
:shame:
:shit:
Shit
:shit:
:shit(1):
Shit(1)
:shit(1):
:shoot1:
Shoot1
:shoot1:
:buonngu:
Sleep
:buonngu:
:smile:
Smile
:smile:
:smoke:
Smoke
:smoke:
:sos:
Sos
:sos:
:spam:
Spam
:spam:
:spiderman:
Spiderman
:spiderman:
:still_dreaming:
Still_dreaming
:still_dreaming:
:stupid:
Stupid
:stupid:
:sure:
Sure
:sure:
:surrender:
Surrender
:surrender:
:sweat:
Sweat
:sweat:
:sweet_kiss:
Sweet_kiss
:sweet_kiss:
:theft:
Theft
:theft:
:tire:
Tire
:tire:
:tongue:
Tongue
:tongue:
:too_sad:
Too_sad
:too_sad:
:waaaht:
Waaaht
:waaaht:
:welcome:
Welcome
:welcome:
:what:
What
:what:
:wink:
Wink
:wink:
:winner:
Winner
:winner:
:yes:
Yes
:yes:
Back
Bên trên