• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Hướng dẫn Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
VIP Member
Bài viết
2,732
Điểm tương tác
28,445
Địa chỉ
GocMod Team
GMT
635,554
Thêm nhạc vào trang cá nhân
Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2

Một hoạt ảnh đơn giản cho chỉ báo thành viên trực tuyến

Trong template extra.less, hãy thêm cái này:
extra.less:
.message-avatar-online:after
{
  content: '';
  position: absolute;
  width: 32px;
  height: 32px;
  margin: -7px 0 0 -26px;
  border: 1px solid #7fb900;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 0 4px #7fb900, inset 0 0 4px #7fb900;
  -webkit-transform: scale(0);
  -webkit-animation: online 2.5s ease-in-out infinite;
  animation: online 2.5s ease-in-out infinite;
}
@-webkit-keyframes online
{
   0% {opacity: 1;-webkit-transform: scale(0)}
   50% {opacity: .7}
  100% {opacity: 0;-webkit-transform: scale(1)}
}
@keyframes online
{
   0% {opacity: 1;transform: scale(0)}
   50% {opacity: .5}
  100% {opacity: 0;transform: scale(1)}
}
Kết quả:

You must be registered for see images

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com
 
Bên trên