• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

.HC File .hc miễn phí internet 4G viettel

kuduyq4

Xem chùa 👀
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
GMT
67
Yêu cầu 📱ứng dụng http custom phiên bản v4.0.20
[--- Nội dung ẩn ---]
**tải file cấu hình .hc
[--- Nội dung ẩn ---]
Nếu muốn chọn server vào phần logo mảnh ghép -> psiphon settings -> Regions=> chọn server bạn muốn ( ưu tiên chọn server Singapore 🇸🇬)
Và sau đó nhập file cấu hình .hc nếu tải về bị đổi đuôi thành .txt xóa đi chỉ còn đuôi .hc

File chia sẻ sử dụng sim 4G Viettel không có gói data để sử dụng internet miễn phí. Lưu ý : file tốc độ thấp

Yêu cầu 📱ứng dụng http custom phiên bản v4.0.20
[--- Nội dung ẩn ---]
**tải file cấu hình .hc
[--- Nội dung ẩn ---]
Nếu muốn chọn server vào phần logo mảnh ghép -> psiphon settings -> Regions=> chọn server bạn muốn ( ưu tiên chọn server Singapore 🇸🇬)
Và sau đó nhập file cấu hình .hc nếu tải về bị đổi đuôi thành .txt xóa đi chỉ còn đuôi .hc

File chia sẻ sử dụng sim 4G Viettel không có gói data để sử dụng internet miễn phí. Lưu ý : file tốc độ thấp
Okela nha
 

Xuan3690

Xem chùa 👀
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
GMT
254
Yêu cầu 📱ứng dụng http custom phiên bản v4.0.20
[--- Nội dung ẩn ---]
**tải file cấu hình .hc
[--- Nội dung ẩn ---]
Nếu muốn chọn server vào phần logo mảnh ghép -> psiphon settings -> Regions=> chọn server bạn muốn ( ưu tiên chọn server Singapore 🇸🇬)
Và sau đó nhập file cấu hình .hc nếu tải về bị đổi đuôi thành .txt xóa đi chỉ còn đuôi .hc

File chia sẻ sử dụng sim 4G Viettel không có gói data để sử dụng internet miễn phí. Lưu ý : file tốc độ thấp
Thanks ạ
 

promax999

Xem chùa 👀
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
GMT
45
Yêu cầu 📱ứng dụng http custom phiên bản v4.0.20
[--- Nội dung ẩn ---]
**tải file cấu hình .hc
[--- Nội dung ẩn ---]
Nếu muốn chọn server vào phần logo mảnh ghép -> psiphon settings -> Regions=> chọn server bạn muốn ( ưu tiên chọn server Singapore 🇸🇬)
Và sau đó nhập file cấu hình .hc nếu tải về bị đổi đuôi thành .txt xóa đi chỉ còn đuôi .hc

File chia sẻ sử dụng sim 4G Viettel không có gói data để sử dụng internet miễn phí. Lưu ý : file tốc độ
Hay quá
 
Bên trên