HỎI Không đăng nhập được facebook trong app, khắc phục làm sao anh chị em ơi ?

meoit2021

Thành viên GocMod Team
23/4/21
37
26
18
Màn hình desktop
GMT
65
Tình hình là mình sửa apk bằng MT Manager xong, gỡ bỏ app gốc, cài app vừa mới sửa đổi, không đăng nhập được facebook/google trong app, khắc phục làm sao anh chị em ơi ?
Cảm ơn anh chị em.
 

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
Vip Member
4/12/19
1,880
7,113
113
GocMod Team
www.gocmod.com
GMT
347,587
xoá fb :d
 
  • Haha
Reactions: Oan Hồn