• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Addon 2x Logo manager - Trình quản lý logo cho XenForo 2 1.1

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
VIP Member
Bài viết
2,933
Điểm tương tác
42,485
Địa chỉ
GocMod Team
GMT
813,519
Thêm nhạc vào trang cá nhân
Logo manager - Trình quản lý logo cho XenForo 2 1.1

Cho phép có một logo khác cho các diễn đàn được chỉ định.

Ví dụ: bạn có logo mặc định được hiển thị trong forum list, nhưng khi người dùng nhấp vào một trong các diễn đàn của bạn, họ sẽ thấy một logo khác, một logo liên quan đến diễn đàn đó. Bạn có thể chỉ định một logo khác nhau cho mỗi diễn đàn.


You must be registered for see images
You must be registered for see images
You must be registered for see images

Tính năng:

Tất cả phrase đều bắt đầu bằng logomanager_ để thuận tiện cho bạn.

Thay đổi cơ sở dữ liệu:

Thêm trường có tên andy_logomanager vào bảng xf_forum của bạn.

Câu hỏi và câu trả lời:

Q: Làm cách nào để căn giữa logo?
A: Thêm điều này vào template extra.less của bạn:
Extra.less:
.p-header-logo {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}

Tải về:Chúc các bạn thành công.
 
Back
Bên trên