• Bạn có thể tải ứng dụng GocMod Team chính thức từ CHPlay nè. Tải & đánh giá 5 sao để ủng hộ Team nhé!
  • Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Trợ giúp [ Nhờ/Yêu cầu ] Mod ứng dụng tại đây!

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
VIP Member
Nhận mod và trả link tại đây.

Chỉ MOD khi có đủ điều kiện khi cmt sau :
  1. Tên ứng dụng:
  2. Yêu cầu:
  3. Link APK/CHPlay:
  4. Chờ Modder, không được phép hối thúc.
Riêng điều kiện thứ 3, link APK chỉ nhận link Drive, box, dropbox vv... Các link kiếm tiền sẽ bị ban.

Xong rồi thì chờ.
 

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
VIP Member

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
VIP Member

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
VIP Member
Bên trên