• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

FREE🔥 [Paid] Ứng Dụng Chấm Công Pro 1.0.5.1

Không chứa quảng cáo , thông báo , không kết nối internet , không xin cấp bất cứ quyền nhạy cảm nào ... hoạt động hoàn toàn offline

Ứng dụng tối ưu thao tác chấm công hàng ngày của bạn
thay vì phải cặm cụi tính toán , ghi chép vào sổ sách
bạn chỉ cần bỏ vài giây 1 ngày mở ứng dụng nhập số và thoát

Các tính năng sẵn có trong ứng dụng .
 • Chấm công cá nhân
 • Tính lương , thuế thu nhập cá nhân
 • Xem lịch âm
 • Xem ngày sinh
 • Ghi chú công việc
 • Mẹo vặt cuộc sống
 • Game tìm số
 • Game luyện tính nhẩm
 • Chia tiền nhóm
 • Tính mốc thời gian
 • Cộng tiền
 • Những câu nói hay (hơn 1000 câu nói hay)
 • Đồng hồ để bàn
You must be registered for see images

You must be registered for see images

You must be registered for see images


Link tải:
[--- Nội dung ẩn ---]

Hoặc các bác có thể mua luôn mà không cần làm các bước của link trên để ủng hộ mình: -=Nội dung được bán, không thể trích dẫn=-
tks ban
 
O
Không chứa quảng cáo , thông báo , không kết nối internet , không xin cấp bất cứ quyền nhạy cảm nào ... hoạt động hoàn toàn offline

Ứng dụng tối ưu thao tác chấm công hàng ngày của bạn
thay vì phải cặm cụi tính toán , ghi chép vào sổ sách
bạn chỉ cần bỏ vài giây 1 ngày mở ứng dụng nhập số và thoát

Các tính năng sẵn có trong ứng dụng .
 • Chấm công cá nhân
 • Tính lương , thuế thu nhập cá nhân
 • Xem lịch âm
 • Xem ngày sinh
 • Ghi chú công việc
 • Mẹo vặt cuộc sống
 • Game tìm số
 • Game luyện tính nhẩm
 • Chia tiền nhóm
 • Tính mốc thời gian
 • Cộng tiền
 • Những câu nói hay (hơn 1000 câu nói hay)
 • Đồng hồ để bàn
You must be registered for see images

You must be registered for see images

You must be registered for see images


Link tải:
[--- Nội dung ẩn ---]

Hoặc các bác có thể mua luôn mà không cần làm các bước của link trên để ủng hộ mình: -=Nội dung được bán, không thể trích dẫn=-
Ok b
 
Không chứa quảng cáo , thông báo , không kết nối internet , không xin cấp bất cứ quyền nhạy cảm nào ... hoạt động hoàn toàn offline

Ứng dụng tối ưu thao tác chấm công hàng ngày của bạn
thay vì phải cặm cụi tính toán , ghi chép vào sổ sách
bạn chỉ cần bỏ vài giây 1 ngày mở ứng dụng nhập số và thoát

Các tính năng sẵn có trong ứng dụng .
 • Chấm công cá nhân
 • Tính lương , thuế thu nhập cá nhân
 • Xem lịch âm
 • Xem ngày sinh
 • Ghi chú công việc
 • Mẹo vặt cuộc sống
 • Game tìm số
 • Game luyện tính nhẩm
 • Chia tiền nhóm
 • Tính mốc thời gian
 • Cộng tiền
 • Những câu nói hay (hơn 1000 câu nói hay)
 • Đồng hồ để bàn
You must be registered for see images

You must be registered for see images

You must be registered for see images


Link tải:
[--- Nội dung ẩn ---]

Hoặc các bác có thể mua luôn mà không cần làm các bước của link trên để ủng hộ mình: -=Nội dung được bán, không thể trích dẫn=-
ngon quá
 
Back
Bên trên