• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Chia sẻ Viettel free internet 0đ app AndroidIDE

  • Người tạo chủ đề Thuan567
  • Ngày bắt đầu
  • Người dùng được gắn thẻ Không có
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
n
Như các bài viết trước của mình chia sẻ file để sử dụng internet viettel miễn phí tốc độ rất chậm nên nay mình mod lại để cải thiện tốc độ internet và đây là bài viết cuối về chủ đề này**

Phiên bản này mình mod lại tại nguồn
Các tính năng của phiên bản Psiphon đường hầm Brainfuck
Sử dụng trạng thái ngẫu nhiên làm trình kích hoạt kết nối (mặc định) nhưng có thể được đặt thành cấu hình
Kết nối lại sau khi đạt 4,2 MB (mặc định) để cải thiện tốc độ.

#####Cài đặt như sau:
B1" mở AndroidIDE
[--- Nội dung ẩn ---]
[--- Nội dung ẩn ---]

bấm Ok
gõ lệnh:
[--- Nội dung ẩn ---]
***
B2 mở app SocksDroid (link tải )kéo xuống dưới cùng tích vào 2 ô per-app proxy và bypass mode , dns: 8.8.8.8 sửa thành 203.113.131.6 , dòng app list nhập là:
[--- Nội dung ẩn ---]

####Sử dụng
B1 -mở app AndroidIDE gõ lệnh:
[--- Nội dung ẩn ---]
để kết nối tới đường hầm
B2 - mở app SocksDroid nhấp gốc phải màn hình để kết nối

**∆ App AndroidIDE khi tắt màn hình sẽ ở chế độ ngủ nên muốn dùng phải gõ lại lệnh

Xin lưu ý: Phương pháp VPN này rất chậm ∆

một giao thức chống kiểm duyệt, mã hóa lưu lượng dưới dạng các yêu cầu và phản hồi HTTP đơn giản. Điều này cho phép lưu lượng truy cập thâm nhập vào các môi trường mà nếu không nó sẽ bị chặn.

Hiệu suất của nó là thấp. Nó không dành cho các tình huống mà bạn muốn ping nhanh hoặc truyền hàng gigabyte và gigabyte dữ liệu
gon quá
 
Như các bài viết trước của mình chia sẻ file để sử dụng internet viettel miễn phí tốc độ rất chậm nên nay mình mod lại để cải thiện tốc độ internet và đây là bài viết cuối về chủ đề này**

Phiên bản này mình mod lại tại nguồn
Các tính năng của phiên bản Psiphon đường hầm Brainfuck
Sử dụng trạng thái ngẫu nhiên làm trình kích hoạt kết nối (mặc định) nhưng có thể được đặt thành cấu hình
Kết nối lại sau khi đạt 4,2 MB (mặc định) để cải thiện tốc độ.

#####Cài đặt như sau:
B1" mở AndroidIDE
[--- Nội dung ẩn ---]
[--- Nội dung ẩn ---]

bấm Ok
gõ lệnh:
[--- Nội dung ẩn ---]
***
B2 mở app SocksDroid (link tải )kéo xuống dưới cùng tích vào 2 ô per-app proxy và bypass mode , dns: 8.8.8.8 sửa thành 203.113.131.6 , dòng app list nhập là:
[--- Nội dung ẩn ---]

####Sử dụng
B1 -mở app AndroidIDE gõ lệnh:
[--- Nội dung ẩn ---]
để kết nối tới đường hầm
B2 - mở app SocksDroid nhấp gốc phải màn hình để kết nối

**∆ App AndroidIDE khi tắt màn hình sẽ ở chế độ ngủ nên muốn dùng phải gõ lại lệnh

Xin lưu ý: Phương pháp VPN này rất chậm ∆

một giao thức chống kiểm duyệt, mã hóa lưu lượng dưới dạng các yêu cầu và phản hồi HTTP đơn giản. Điều này cho phép lưu lượng truy cập thâm nhập vào các môi trường mà nếu không nó sẽ bị chặn.

Hiệu suất của nó là thấp. Nó không dành cho các tình huống mà bạn muốn ping nhanh hoặc truyền hàng gigabyte và gigabyte dữ liệu
Tuyệt vời
 
Như các bài viết trước của mình chia sẻ file để sử dụng internet viettel miễn phí tốc độ rất chậm nên nay mình mod lại để cải thiện tốc độ internet và đây là bài viết cuối về chủ đề này**

Phiên bản này mình mod lại tại nguồn
Các tính năng của phiên bản Psiphon đường hầm Brainfuck
Sử dụng trạng thái ngẫu nhiên làm trình kích hoạt kết nối (mặc định) nhưng có thể được đặt thành cấu hình
Kết nối lại sau khi đạt 4,2 MB (mặc định) để cải thiện tốc độ.

#####Cài đặt như sau:
B1" mở AndroidIDE
[--- Nội dung ẩn ---]
[--- Nội dung ẩn ---]

bấm Ok
gõ lệnh:
[--- Nội dung ẩn ---]
***
B2 mở app SocksDroid (link tải )kéo xuống dưới cùng tích vào 2 ô per-app proxy và bypass mode , dns: 8.8.8.8 sửa thành 203.113.131.6 , dòng app list nhập là:
[--- Nội dung ẩn ---]

####Sử dụng
B1 -mở app AndroidIDE gõ lệnh:
[--- Nội dung ẩn ---]
để kết nối tới đường hầm
B2 - mở app SocksDroid nhấp gốc phải màn hình để kết nối

**∆ App AndroidIDE khi tắt màn hình sẽ ở chế độ ngủ nên muốn dùng phải gõ lại lệnh

Xin lưu ý: Phương pháp VPN này rất chậm ∆

một giao thức chống kiểm duyệt, mã hóa lưu lượng dưới dạng các yêu cầu và phản hồi HTTP đơn giản. Điều này cho phép lưu lượng truy cập thâm nhập vào các môi trường mà nếu không nó sẽ bị chặn.

Hiệu suất của nó là thấp. Nó không dành cho các tình huống mà bạn muốn ping nhanh hoặc truyền hàng gigabyte và gigabyte dữ liệu
cảm ơn Ad
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên