• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Ad-Free YouTube Revanced v19.11.43 Patches 2.223.0

Đây là ứng dụng đã được mod xoá quảng cáo

kent

Xe ôm
Admin
Bài viết
655
Điểm tương tác
1,263
GMT
102,696
YouTube Revanced v19.11.43 Patches 2.223.0
Yêu cầu 8.0+
Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo.

You must be registered for see images


Bản vá mở rộng được cải tiến v2.223.0 Mới nhất

Sửa lỗi
YouTube - Thay đổi bật tắt bảng điều khiển trình phát: Khắc phục các phiên bản được hỗ trợ (a9fe961)
YouTube - Biểu tượng thương hiệu tùy chỉnh: Loại bỏ kiểu thừa (3fe0040)
YouTube - Ẩn nền nút trình phát: Cập nhật các phiên bản được hỗ trợ còn thiếu (57af802)
YouTube - Nút lớp phủ: Tăng phần đệm của chương và dấu thời gian (e3db3e3)
YouTube - Nút lớp phủ: Nút cập nhật theo thứ tự thời gian (e7a8e30)
YouTube - Nút lớp phủ video ngắn: Thay đổi kích thước biểu tượng (e348565)
YouTube - Điều khiển vuốt: Sửa một số chuỗi (074e3e4)
YouTube - Theme: Loại bỏ mã thừa và màu thanh tìm kiếm (46b345c)
YouTube - Bản dịch: Sửa lỗi đánh máy bằng tiếng Tây Ban Nha (#174) (8d1507c)
YouTube - Dịch thuật: Cập nhật tiếng Nhật (#214) (bb5318e)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (e3571d3)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (8de81ba)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (de428b0)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (8684f37)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (e8f0731)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (36b1ed4)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (12982f4)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (25ce0a9)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (302ffd6)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (9babfd9)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (56ad720)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (17a514e)
YouTube - Bản dịch: Cập nhật thông tin bản dịch (c30c031)
YouTube - Ẩn tùy chọn: Có thể khắc phục để ẩn "Giao dịch mua và tư cách thành viên" (0b8ec7c)
YouTube - Biểu tượng cài đặt trực quan: Thêm phần phụ thuộc bị thiếu (b3b3545)
YouTube/YT Music - Gỡ lỗi: Tắt theo mặc định (241b6dd)
YouTube: Điều chỉnh các bản vá để áp dụng chính xác cho các phiên bản cũ hơn. (#94) (cb02ba7)
YT Music - Tùy chỉnh biểu tượng thương hiệu: Sửa một số biểu tượng và thêm logo màn hình Chào mừng (9abf946)
YT Music - Bật trình phát mini kiểu cũ: Cập nhật mô tả (dee3a45)
YT Music: Hỗ trợ phiên bản mới nhất (4575e86)
Đặc trưng
Hỗ trợ MicroG: Chuyển sang GMSCore (f1f522f)
YouTube - Biểu tượng thương hiệu tùy chỉnh: Thêm hình ảnh động giật gân cho MMT (bb97a79)
YouTube - Ẩn các thành phần bố cục: Thêm tab Đăng ký và Bộ lọc Nhận xét vào Từ khóa (bbc3217)
YouTube - Ẩn nền nút trình phát: Thêm cài đặt công tắc Ẩn nền nút trình phát (5271610)
YouTube - Bộ lọc thành phần bố cục: Thêm hỗ trợ ngôn ngữ cho bộ lọc video dựa trên số lượt xem (689193f)
YouTube - Bộ lọc thành phần bố cục: Điều chỉnh bộ lọc để có nhiều mẫu hơn (1163ff7)
YouTube - Bộ lọc thành phần bố cục: Ẩn video dựa trên số lượt xem (23fa805)
YouTube - Cài đặt: Thêm cài đặt mới cho nền nút Video ngắn và Trình phát (f0a2e69)
YouTube - Nút lớp phủ video ngắn: Thêm nút TikTok cho phiên bản cũ hơn (fd296f3)
YouTube - Nút lớp phủ video ngắn: Cập nhật biểu tượng (62f3785)
YouTube - Lớp phủ tốc độ: Thay đổi biểu tượng lớp phủ tốc độ và sửa bản vá để áp dụng cho các phiên bản cũ hơn (#92) (d547cda)

Hướng dẫn:
1. Gỡ bỏ microG cũ.
2. Gỡ youtube revanced cũ
3. Cài ReVanced GmsCore.
4. Cài youtube revanced.
5. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản.
Thưởng thức.


#youtube #youtuberevanced


You must be registered for see imagesLink tải về.

Cập nhật ReVanced GmsCore ẩn. Biểu tượng ứng dụng bị ẩn khỏi Trình khởi chạy & Ngăn kéo ứng dụng. MicroG có thể được mở thông qua cài đặt ReVanced hoặc Thông tin ứng dụng.

Gỡ bỏ ReVanced GmsCore cũ trong máy.
Cài ReVanced GmsCore ẩn.
Đăng nhập youtube và thưởng thức 
Back
Bên trên