• Bạn có thể tải ứng dụng GocMod Team chính thức từ CHPlay nè. Tải & đánh giá 5 sao để ủng hộ Team nhé!
  • Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Chương trình ủng hộ

Chung tay ủng hộ diễn đàn!

Bấm vào dòng phía trên để đọc đầy đủ.
Mục tiêu
2,000,000₫
Đã được
150,000₫
Mục tiêu
2,000,000₫
Đã được
150,000₫

Ủng hộ gần đây

100,000₫
50,000₫
119,277₫
50,000₫

Nhà tài trợ hàng đầu

400,000₫
200,000₫
119,277₫
100,001₫
Bên trên