• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

FREE🔥 English Gym 2.0 For Kids PREMIUM - Vừa học vừa chơi

You must be registered for see images

Học tiếng Anh cho trẻ em có thể là một hành trình thú vị và vui tươi. Bay trong không khí trên ván di chuột trong khi học từ mới, thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày thú vị trong khi ghi nhớ các ABC, khám phá các thế giới khác nhau trong khi khám phá màu sắc và hình dạng, v.v.
You must be registered for see images


- Diễn viên lồng tiếng THẬT tạo ra tất cả sự khác biệt trong khi học tiếng Anh. Với gói đăng ký trả phí, hãy nghe những từ và cụm từ chân thực hơn nữa từ những người nói tiếng Anh bản ngữ. Phát âm đúng và nói lưu loát đã sẵn sàng!
You must be registered for see images

- Hàng trăm từ mới tiếng Anh được tải lên thường xuyên để hỗ trợ việc học liên tục. Nhận toàn quyền truy cập vào mọi từ mới với đăng ký trả phí và mở khóa nhiều trò chơi và nội dung tiếng Anh giáo dục hơn.
You must be registered for see images


- Tìm hiểu ABC, tên, màu sắc, số, động vật, hình dạng và hơn thế nữa! Với việc giới thiệu các cụm từ tiếng Anh cơ bản và cấu trúc ngôn ngữ, con bạn có thể bắt đầu giao tiếp và nói trôi chảy hơn ngay lập tức.
You must be registered for see images


✨ Hoàn toàn KHÔNG CÓ QUẢNG CÁO
✨ Truy cập vào tất cả nội dung và mọi trò chơi
✨ Mở khóa hàng trăm giờ giải trí

LỢI ÍCH:

✨Được lồng tiếng bởi người thật - không có giọng nói tổng hợp hoặc chuyển văn bản thành giọng nói
✨Thiết kế đầy màu sắc và hấp dẫn
✨ Trang của phụ huynh với các kiểm soát thông tin và nội dung
✨Nội dung và trò chơi mới mỗi tuần!

•Link tải [khích lệ]
[--- Nội dung ẩn ---]

•Link tải [ủng hộ]
-=Nội dung được bán, không thể trích dẫn=-
Thanks you
 
You must be registered for see images

Học tiếng Anh cho trẻ em có thể là một hành trình thú vị và vui tươi. Bay trong không khí trên ván di chuột trong khi học từ mới, thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày thú vị trong khi ghi nhớ các ABC, khám phá các thế giới khác nhau trong khi khám phá màu sắc và hình dạng, v.v.
You must be registered for see images


- Diễn viên lồng tiếng THẬT tạo ra tất cả sự khác biệt trong khi học tiếng Anh. Với gói đăng ký trả phí, hãy nghe những từ và cụm từ chân thực hơn nữa từ những người nói tiếng Anh bản ngữ. Phát âm đúng và nói lưu loát đã sẵn sàng!
You must be registered for see images

- Hàng trăm từ mới tiếng Anh được tải lên thường xuyên để hỗ trợ việc học liên tục. Nhận toàn quyền truy cập vào mọi từ mới với đăng ký trả phí và mở khóa nhiều trò chơi và nội dung tiếng Anh giáo dục hơn.
You must be registered for see images


- Tìm hiểu ABC, tên, màu sắc, số, động vật, hình dạng và hơn thế nữa! Với việc giới thiệu các cụm từ tiếng Anh cơ bản và cấu trúc ngôn ngữ, con bạn có thể bắt đầu giao tiếp và nói trôi chảy hơn ngay lập tức.
You must be registered for see images


✨ Hoàn toàn KHÔNG CÓ QUẢNG CÁO
✨ Truy cập vào tất cả nội dung và mọi trò chơi
✨ Mở khóa hàng trăm giờ giải trí

LỢI ÍCH:

✨Được lồng tiếng bởi người thật - không có giọng nói tổng hợp hoặc chuyển văn bản thành giọng nói
✨Thiết kế đầy màu sắc và hấp dẫn
✨ Trang của phụ huynh với các kiểm soát thông tin và nội dung
✨Nội dung và trò chơi mới mỗi tuần!

•Link tải [khích lệ]
[--- Nội dung ẩn ---]

•Link tải [ủng hộ]
-=Nội dung được bán, không thể trích dẫn=-
Cảm ơn !!!! Đang cần lắm
 
You must be registered for see images

Học tiếng Anh cho trẻ em có thể là một hành trình thú vị và vui tươi. Bay trong không khí trên ván di chuột trong khi học từ mới, thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày thú vị trong khi ghi nhớ các ABC, khám phá các thế giới khác nhau trong khi khám phá màu sắc và hình dạng, v.v.
You must be registered for see images


- Diễn viên lồng tiếng THẬT tạo ra tất cả sự khác biệt trong khi học tiếng Anh. Với gói đăng ký trả phí, hãy nghe những từ và cụm từ chân thực hơn nữa từ những người nói tiếng Anh bản ngữ. Phát âm đúng và nói lưu loát đã sẵn sàng!
You must be registered for see images

- Hàng trăm từ mới tiếng Anh được tải lên thường xuyên để hỗ trợ việc học liên tục. Nhận toàn quyền truy cập vào mọi từ mới với đăng ký trả phí và mở khóa nhiều trò chơi và nội dung tiếng Anh giáo dục hơn.
You must be registered for see images


- Tìm hiểu ABC, tên, màu sắc, số, động vật, hình dạng và hơn thế nữa! Với việc giới thiệu các cụm từ tiếng Anh cơ bản và cấu trúc ngôn ngữ, con bạn có thể bắt đầu giao tiếp và nói trôi chảy hơn ngay lập tức.
You must be registered for see images


✨ Hoàn toàn KHÔNG CÓ QUẢNG CÁO
✨ Truy cập vào tất cả nội dung và mọi trò chơi
✨ Mở khóa hàng trăm giờ giải trí

LỢI ÍCH:

✨Được lồng tiếng bởi người thật - không có giọng nói tổng hợp hoặc chuyển văn bản thành giọng nói
✨Thiết kế đầy màu sắc và hấp dẫn
✨ Trang của phụ huynh với các kiểm soát thông tin và nội dung
✨Nội dung và trò chơi mới mỗi tuần!

•Link tải [khích lệ]
[--- Nội dung ẩn ---]

•Link tải [ủng hộ]
-=Nội dung được bán, không thể trích dẫn=-
Cám ơn AD
 
You must be registered for see images

Học tiếng Anh cho trẻ em có thể là một hành trình thú vị và vui tươi. Bay trong không khí trên ván di chuột trong khi học từ mới, thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày thú vị trong khi ghi nhớ các ABC, khám phá các thế giới khác nhau trong khi khám phá màu sắc và hình dạng, v.v.
You must be registered for see images


- Diễn viên lồng tiếng THẬT tạo ra tất cả sự khác biệt trong khi học tiếng Anh. Với gói đăng ký trả phí, hãy nghe những từ và cụm từ chân thực hơn nữa từ những người nói tiếng Anh bản ngữ. Phát âm đúng và nói lưu loát đã sẵn sàng!
You must be registered for see images

- Hàng trăm từ mới tiếng Anh được tải lên thường xuyên để hỗ trợ việc học liên tục. Nhận toàn quyền truy cập vào mọi từ mới với đăng ký trả phí và mở khóa nhiều trò chơi và nội dung tiếng Anh giáo dục hơn.
You must be registered for see images


- Tìm hiểu ABC, tên, màu sắc, số, động vật, hình dạng và hơn thế nữa! Với việc giới thiệu các cụm từ tiếng Anh cơ bản và cấu trúc ngôn ngữ, con bạn có thể bắt đầu giao tiếp và nói trôi chảy hơn ngay lập tức.
You must be registered for see images


✨ Hoàn toàn KHÔNG CÓ QUẢNG CÁO
✨ Truy cập vào tất cả nội dung và mọi trò chơi
✨ Mở khóa hàng trăm giờ giải trí

LỢI ÍCH:

✨Được lồng tiếng bởi người thật - không có giọng nói tổng hợp hoặc chuyển văn bản thành giọng nói
✨Thiết kế đầy màu sắc và hấp dẫn
✨ Trang của phụ huynh với các kiểm soát thông tin và nội dung
✨Nội dung và trò chơi mới mỗi tuần!

•Link tải [khích lệ]
[--- Nội dung ẩn ---]

•Link tải [ủng hộ]
-=Nội dung được bán, không thể trích dẫn=-
thử xem thế nào
 
Back
Bên trên