• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Full LDPlayer NoADs 4in1 - không quảng cáo, đã lên Premium, luôn cập nhật bản mới

 • Người tạo chủ đề meoit2021
 • Ngày bắt đầu
 • Người dùng được gắn thẻ Không có
Ngày cập nhật 4/11/2023, cập nhật LdPlayer NoADs 8in1 version 23.11.4.1

 • đã thêm vào 15 Chủ đề (Theme) độc đáo.
 • sửa lỗi và cải thiện.
 
Ngày cập nhật 16/11/2023, cập nhật

1. Reduced launch & install time.
2. Optimized the high FPS support of Warcraft Rumble (You need to enable 120 FPS mode on LDPlayer settings).
3. Optimized support to updates of Clash of Clans, Clash Royale and Boom Beach.

 • cập nhật LD9 v9.0.62 build 9.
 • thêm vào các Tùy chọn Nâng Cao.
 • bây giờ bạn đã có thể root hàng loạt Android.
 • sửa vấn đề "thỉnh thoảng vẫn còn hiện quảng cáo".
 • không còn chữ "Donate CuuMay" ở màn hình khởi động.
 • sửa vấn đề back-end.
.
You must be registered for see images

.
You must be registered for see images
 
Ngày cập nhật 18/11/2023, cập nhật

 • bây giờ bạn đã có thể root/unRoot hàng loạt Android.
 • thêm vào LD3 (cập nhật Hệ thống đến 20/8/2023), fix Google login.
 • thêm vào các Tùy chọn Nâng Cao.
 • sửa vấn đề "thỉnh thoảng vẫn còn hiện quảng cáo".
 • không còn chữ "Donate CuuMay" ở màn hình khởi động.
+ cập nhật LD9 v9.0.62 build 9:
1. Reduced launch & install time.
2. Optimized the high FPS support of Warcraft Rumble (You need to enable 120 FPS mode on LDPlayer settings).
3. Optimized support to updates of Clash of Clans, Clash Royale and Boom Beach.

.
You must be registered for see images

.
.
You must be registered for see images

.
 
Lỗi ko sử dụng được app mm lai đây bác ơi
You must be registered for see images
 
Ngày cập nhật 4/12/2023, cập nhật

 • bây giờ bạn đã có thể root/unRoot hàng loạt Android.
 • thêm vào LD3 (cập nhật Hệ thống đến 20/8/2023), fix Google login.
 • thêm vào các Tùy chọn Nâng Cao.
 • sửa vấn đề "thỉnh thoảng vẫn còn hiện quảng cáo".
 • không còn chữ "Donate CuuMay" ở màn hình khởi động.
+ cập nhật LD9 v9.0.63.
1. Reduced launch time of LDPlayer.
2. Added high graphic quality & 60 FPS support to Diablo Immortal.
 
Ngày cập nhật 9/12/2023,

+ cập nhật LD9 v9.0.63.2
1. Solved an issue where Black Clover M guest account could not be re-created.
 
Ngày cập nhật 1/1/2024, cập nhật LdPlayer NoADs 8in1 version 24-1-1-1

☆ THAY ĐỔI (CHANGELOG)

+ cập nhật LD9 v9.0.65.0

Solved issues with dual monitors.
Fixed LDPlayer maximized when double clicking stop button of script.
Optimized Operation Recorder and added options like random click and game crash monitoring.

 • bây giờ bạn đã có thể root/unRoot hàng loạt Android.
 • Thêm vào tùy chọn "Hiện tùy chọn Pro"
 • Thêm vào tùy chọn "Chế độ Siêu Nhẹ Mượt"
 • Thêm vào tùy chọn "Sửa vấn đề Vị trí GPS"
 • Đã hoàn thiện tính năng "Kích hoạt root"
 • thêm vào LD3 (cập nhật Hệ thống đến 20/8/2023), fix Google login.

 • sửa vấn đề "thỉnh thoảng vẫn còn hiện quảng cáo".
 • không còn chữ "Donate CuuMay" ở màn hình khởi động.
 
Back
Bên trên