• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Cách sử dụng hashtag: youtuberevanced

 1. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.14.43 Patches 2.223.2-m

  ...revanced cũ 3. Cài ReVanced GmsCore. 4. Cài youtube revanced. 5. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản. Thưởng thức. #youtube #youtuberevanced Link tải về. ReVanced GmsCore v0.3.1.3.240913 Revanced GmsCore v0.3.1.3.240913 Huawei, Xiaomi YouTube Revanced v19.14.43 patches 2.223.2-m...
 2. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.14.42 Patches 2.223.2-m

  ...revanced cũ 3. Cài ReVanced GmsCore. 4. Cài youtube revanced. 5. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản. Thưởng thức. #youtube #youtuberevanced Link tải về. ReVanced GmsCore v0.3.1.3.240913 YouTube Revanced v19.14.42 patches 2.223.2-m original icon all cpu YouTube Revanced v19.14.42...
 3. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.13.37 Patches 2.223.2-m

  ...revanced cũ 3. Cài ReVanced GmsCore. 4. Cài youtube revanced. 5. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản. Thưởng thức. #youtube #youtuberevanced Link tải về. ReVanced GmsCore v0.3.1.3.240913 YouTube Revanced v19.13.37 patches 2.223.2-m original icon all cpu YouTube Revanced v19.13.37...
 4. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.11.43 Patches 2.223.0

  ...revanced cũ 3. Cài ReVanced GmsCore. 4. Cài youtube revanced. 5. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản. Thưởng thức. #youtube #youtuberevanced Link tải về. ReVanced GmsCore v0.3.1.3.240913 YouTube Revanced v19.11.43 patches 2.223.0 original icon all cpu YouTube Revanced v19.11.43...
 5. kent

  Hướng dẫn Sửa lỗi phát lại youtube revanced (30/03/2024)

  ...revanced cũ/youtube revanced mới. 5. Khởi động lại thiết bị. 6. Cài GsmCore 7. Cài youtube revanced mới 8. Mở ứng dụng youtube revanced và chọn khởi động lại ứng dụng 9. Đăng nhập vào tài khoản youtube revanced bằng cách đăng nhập email vào GsmCore. 10. Thưởng thức #youtube #youtuberevanced
 6. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.11.38 Patches 2.220.10 (fix lỗi 29/03)

  ...revanced cũ 3. Cài ReVanced GmsCore. 4. Cài youtube revanced. 5. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản. Thưởng thức. #youtube #youtuberevanced Link tải về. ReVanced GmsCore v0.3.1.3.240913 YouTube Revanced v19.11.38 patches 2.220.10 original icon all cpu YouTube Revanced v19.11.38...
 7. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v17.34.36 Patches 2.160.9 cho màn android car (A6&7) (fix lỗi 29/03)

  ...revanced cũ 3. Cài ReVanced GmsCore. 4. Cài youtube revanced. 5. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản. Thưởng thức. #youtube #youtuberevanced Link tải về. ReVanced GmsCore v0.3.1.3.240913 YouTube Revanced v17.34.36 Patches 2.160.9 cho màn android car (A6&7) Cập nhật ReVanced GmsCore...
 8. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.11.38 Patches 2.222.0

  ...bị" Đi tới Cài đặt mở rộng ReVanced > Khác và bật "Tham số trình phát giả mạo" và "Loại tham số trình phát giả mạo" #youtube #youtuberevanced Link tải về. Vanced microG v0.3.0234914 Vanced microG v0.3.0.234914 YouTube Revanced v19.11.38 patches 2.222.0 original icon all cpu YouTube...
 9. kent

  Ad-Free YouTube Vanced v17.34.36 Patches 2.160.8 cho màn android car (A6&7)

  ...youtube vanced. 3. Vào youtube, đăng nhập vào tài khoản. 4. Vào Cài đặt => cài đặt Vanced => video => Enable protobuf spoof và bật nó lên, rồi chọn khởi động lại. Thưởng thức. #youtube #youtuberevanced Link tải về. MicroG YouTube Vanced v17.34.36 Patches 2.160.8 cho màn android car (A6&7)
Back
Bên trên