• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

quản lý logo

  1. GhostKiller

    Addon 2x Logo manager - Trình quản lý logo cho XenForo 2 1.1

    Logo manager - Trình quản lý logo cho XenForo 2 1.1 Cho phép có một logo khác cho các diễn đàn được chỉ định. Ví dụ: bạn có logo mặc định được hiển thị trong forum list, nhưng khi người dùng nhấp vào một trong các diễn đàn của bạn, họ sẽ thấy một logo khác, một logo liên quan đến diễn đàn đó...
Bên trên