• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Premium iDeerKids 1.0.9

  • Người tạo chủ đề Mr.Se7nE
  • Ngày bắt đầu
  • Người dùng được gắn thẻ Không có
Đây là ứng dụng đã được mod Premium
iDeerKids là một ứng dụng hoạt hình hoàn toàn phù hợp cho trẻ em (3-8 tuổi) để học chữ cái ABC, cách phát âm, từ và câu đơn giản.
Các chủ đề khóa học trong iDeerKids
-Hoa quả
-con số
-màu sắc
-hình dạng
-thú vật
-Toy
-đồ ăn
-gia đình
-quần áo
-cơ thể người
-Thiên nhiên
-Địa điểm
-Trường học

You must be registered for see images


Thưởng thức ly trà chanh
[--- Nội dung ẩn ---]
test app
 
iDeerKids là một ứng dụng hoạt hình hoàn toàn phù hợp cho trẻ em (3-8 tuổi) để học chữ cái ABC, cách phát âm, từ và câu đơn giản.
Các chủ đề khóa học trong iDeerKids
-Hoa quả
-con số
-màu sắc
-hình dạng
-thú vật
-Toy
-đồ ăn
-gia đình
-quần áo
-cơ thể người
-Thiên nhiên
-Địa điểm
-Trường học

You must be registered for see images


Thưởng thức ly trà chanh
[--- Nội dung ẩn ---]
Thanks ad
 
Bác toàn mod cái mình cần :v
 
iDeerKids là một ứng dụng hoạt hình hoàn toàn phù hợp cho trẻ em (3-8 tuổi) để học chữ cái ABC, cách phát âm, từ và câu đơn giản.
Các chủ đề khóa học trong iDeerKids
-Hoa quả
-con số
-màu sắc
-hình dạng
-thú vật
-Toy
-đồ ăn
-gia đình
-quần áo
-cơ thể người
-Thiên nhiên
-Địa điểm
-Trường học

You must be registered for see images


Thưởng thức ly trà chanh
[--- Nội dung ẩn ---]
Cảm ơn b
 
Back
Bên trên