• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Cách sử dụng hashtag: youtube

 1. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.14.43 Patches 2.223.2-m

  YouTube Revanced v19.14.43 Patches 2.223.2-m Yêu cầu 8.0+ Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo. Bản vá mở rộng được cải tiến v2.223.2-m Mới nhất YouTube feat(YouTube): Hỗ trợ Bump phiên bản 19.12.41 - 19.13.37 feat(YouTube - Tuckaway...
 2. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.14.42 Patches 2.223.2-m

  YouTube Revanced v19.14.42 Patches 2.223.2-m Yêu cầu 8.0+ Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo. Bản vá mở rộng được cải tiến v2.223.2-m Mới nhất YouTube feat(YouTube): Hỗ trợ Bump phiên bản 19.12.41 - 19.13.37 feat(YouTube - Tuckaway...
 3. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.13.37 Patches 2.223.2-m

  YouTube Revanced v19.13.37 Patches 2.223.2-m Yêu cầu 8.0+ Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo. Bản vá mở rộng được cải tiến v2.223.2-m Mới nhất YouTube feat(YouTube): Hỗ trợ Bump phiên bản 19.12.41 - 19.13.37 feat(YouTube - Tuckaway preferences)...
 4. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.11.43 Patches 2.223.0

  YouTube Revanced v19.11.43 Patches 2.223.0 Yêu cầu 8.0+ Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo. Bản vá mở rộng được cải tiến v2.223.0 Mới nhất Sửa lỗi YouTube - Thay đổi bật tắt bảng điều khiển trình phát: Khắc phục các phiên bản được hỗ trợ (a9fe961)...
 5. kent

  Hướng dẫn Sửa lỗi phát lại youtube revanced (30/03/2024)

  Dành cho ai đã cài GsmCore + youtube revanced mới hoặc đã cài microG + youtube revanced cũ mà bị lỗi phát lại. 1. Vào cài đặt > ứng dụng và xóa bộ nhớ đệm + dữ liệu của microG/GsmCore 2. Gỡ microG/GsmCore 3. Vào cài đặt > ứng dụng và xóa bộ nhớ đệm + dữ liệu của youtube revanced cũ/ youtube...
 6. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.11.38 Patches 2.220.10 (fix lỗi 29/03)

  YouTube Revanced v19.11.38 Patches 2.220.10 Yêu cầu 8.0+ Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo. Bản vá mở rộng được cải tiến v2.220.10 Mới nhất Lưu ý: Từ phiên bản này bạn phải sử dụng GMSCore feat(YouTube Music): Thêm hỗ trợ cho v6.43+ feat(Hỗ trợ...
 7. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v17.34.36 Patches 2.160.9 cho màn android car (A6&7) (fix lỗi 29/03)

  YouTube Revanced v17.34.36 Patches 2.160.9 cho màn android car (A6&7) Yêu cầu: 6.0 | 7.0 Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo Có gì mới trong bản vá 2.160.9 feat(microg-support): Chuyển sang GmsCore ReVanced để khắc phục sự cố phát lại Xóa các tham số...
 8. kent

  Ad-Free YouTube Revanced v19.11.38 Patches 2.222.0

  YouTube Revanced v19.11.38 Patches 2.222.0 Yêu cầu 8.0+ Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo. Bản vá mở rộng được cải tiến v2.222.0 Mới nhất Tự động phát hành Bump (2362fa5) Thông báo: Lần tới, sẽ có nhật ký thay đổi tự động, giống như trong tất cả...
 9. kent

  Ad-Free YouTube Vanced v17.34.36 Patches 2.160.8 cho màn android car (A6&7)

  YouTube Vanced v17.34.36 Patches 2.160.8 cho màn android car (A6&7) Yêu cầu: 6.0 | 7.0 Tổng quan: là ứng dụng youtube nâng cao, chạy ẩn nền không có quảng cáo Có gì mới trong bản vá 2.160.8 Vấn đề Lịch sử xem đã được khắc phục Hướng dẫn: 1. Cài microG. 2. Cài youtube vanced. 3. Vào...
Back
Bên trên